Rezulati HBOT

Mehanizam dejstva HBOT


Difuzno povećan nivo kiseonika u ćelijama  na račun fizički rastvorenog kiseonika u  plazmi


Smanjuje zapaljenjsku reakciju u tkivima uklanjanjem hipoksije, ubrzava rastvaranje mehurića vazduha u krvi i tkivnim tečnosti-ma i pospešuje njihovo odstranjenje iz organizma.


Povećana odbrambena sposobnost  organizma


Povećava fagocitnu sposobnost  leukocita, ima direktno bakteri-statsko i baktericidno dejstvo


Poboljšano dejstvo  lekova


Poboljšava dejstvo odredjenih antibiotika, diuretika, antiaritmika i citostatika.


Pojačan imunitet


Pojačava imuni odgovor organizma. Ubrzava oporavak od mno-gih bolesti za više od 30% .


Snažan antiedematozan učinak u tkivima


Manji otok i poboljšana cirkulacija krvi uslovljena je vazokonstri-kcijom krvnih sudova, smanjenom gustinom plazme, povećanom elastičnošću membrane eritrocita, manjim slepljivanjem trombo-cita i leukocita i ubrzanim stvaranjem nove mreže kapilara.


Povećan nivo antioksidacione odbrane organizma


Normalizuje energetske, metaboličke i funkcionalne procese u ćelijama i na taj način usporava proces starenja ćelija


Ubrazno zarastanje rana i preloma kostiju


Aktiviranjem hipoksijom narušenog procesa biosinteze i regene-racije kroz bolju produkciju kolagena omogućava zarastanje hroničnih rana, a stimulacijom kapilarne proliferacije u kostima pospešuje osteoklastičnu aktivnost i srastanje kostiju.


Ometa stvaranje toksičnih metabolita u  organizmu


Stimuliše detoksikaciju i deblokiranje toksinima inhibiranog hemoglobina, mioglobina i citohromoksidaze, što je značajno kod trovanja ugljen-monoksidom i drugim otrovnim gsovima i parama.


Ubrzan oporavak nervnog tkiva


Poboljšava provodljivost nerava (regeneracijom omotača) i smanjuje njihov spazam, a deluje i antistresno.

Poboljšana psihofizička finkcija


Kod sportista deluje na brži oporavak nakon povreda i teških fizičkih napora. Ubrzava sticanje psihofizičke kondicije (povećava radnu sposobnost za 20%, a fizičku izdržljivost povećava za 35%, više sati nakon terapije). Kiseonik ima snažan antistresni efekat. Oslobadja od hroničnog umora.


Usporava proces starenja


Kiseonik poboljšava prokrvljenost i ishranu kože, njenu elastičnost i tonus, pa joj vrača mladalači izgled. Povoljno deluje na nestanak strija i celulita. Poboljšava mentalne funkcije i podmladjuje organizam.

tagovi: hiperbarična komora, hiperbarična komora niš, barokomora, baromedicina,dijabetično stopalo

 

HITNA STANJA

- Gasna embolija
- Ronilačka bolest (dekompresiona barotrauma i vazdušna embolija)
- Opekotine
- Kraš sindrom i blast povrede
- Trovanja ugljen-monoksidom, dimom i parama
- Infakcije mekih tkiva i anaerobne infekcije
- Gasna gangrena
- Naglo nastala gluvoća i šum u uvu
- Naglo nastalo slepilo
- Belova pareza

HIRUŠKE BOLESTI

- Akutno i hronično gnojenje noktiju
- Gasna gangrena
- Opekotine
- Promrzline i smrzotine
- Aseptična nekroza kuka
- Nezarastajući i teško srastajući prelomi kostiju
- Burgerova bolest, Sidekova bolest
- Subakutna i hronična arterijska insuficijencija različitog porekla
- Masivni gubitak krvi
- Sporozarastajuće rane
- Ugroženi kožni režnjevi
- Teške povrede sa poremečajem cirkulacije
- Oštečenja tkiva izazvana radijacijom
- Venski i arterijski ulkusi

INTERNISTIČKE BOLESTI

- Akutna reumatska upala zglobova
- Srčani infarkt nakon akutne faze
- Hronična srčana insuficijencija
- Čir na dvanaestopalačnom crevu
- Kronova bolest i ulcerozna upala debelog creva
- Šećerna bolest sa svim komplikacijama
- Dijabetesno stopalo i dijabetesna gangrena
- Vaskularni sterilitet i impotencija
- Hepatitis i ciroza jetre
- Staračka demencija
- Herpes simpleks i herpes zoster

NEUROLOŠKE I NEUROHIRUŠKE BOLESTI

- Vrtoglavice, glavobolje i migrene
- Polineuropatije
- Sindromi kranijalnih nerava (n. trigeminus i n. facijalis)
- Moždani infarkt nakon akutne faze
- Multipla skleroza
- Moždana paraliza
- Mehaničke povrede mozga i kičmene moždine
- Moždani apscesi
- Selekcioni  moždani udar
- Moždani otok (posledica upale, trovanja, povrede)
- Parkinsonov sindrom
- Autizam

ORL BOLESTI

- neuralgija n. trigeminusa i n. facijalisa
- Vestibularni poremećaji
- Iznenadna gluvoća i šum u uvu

OČNE BOLESTI

- Iznenadna slepoća
- Začepljenje i tromboza središnje vene mrežnjače
- Dijabetesna retinopatija
- Glaukom otvorenog ugla

KOŽNE BOLESTI

- Akutna psorijaza


ANTISTRES

     - HBOT ima snažan antistres efekat. Oslobađa od hroničnog zamora i stresa.

 Smanjuje i oslobađa od  zamora posle teških psihofizičkih napora.

PODMLAĐIVANJE

    - HBOT revitalizuje sve funkcije organizma. Normalizuje rad celokupnog

endokrinog sistema.Poboljšava vaskularizaciju svih delova tela. Koži vraća elasticitet i

mladalački izgled, potpomaže nestanku strija i celulita.

 

APSOLUTNE KONTRAINDIKACIJE

- Anamnestički podaci o komplikacijama u toku predhodnih lečenja HBOT
- Podaci o povečanoj osetljivosti na kiseonik
- Psihijatrijski bolesnici
- Pacijenti pod dejstvom alkohola i droge
- Nelečeni pneumotoraks
- Nelečeni metastatski malignitet
- Kardiogeni šok
- Bolesi pluća (kaverna, apsces)
- Urodjena sferocitoza
- Upotreba lekova: Cis-platinum, Doksorubicin, Adriamicin, Bleomicin, Disulfiram (Antabuse).

RELATIVNE KONTRAINDIKACIJE

- Strah od zatvorenog prostora
- Epilepsija
- Teži oblici hipertenzivne bolesti
- Infekcije gornjih respiratornih puteva
- Opstruktiva bolest pluća
- Teži oblici narušenosti prohodnosti Eustahijeve tube, nosnih kanala i sinusa
- Zapaljenjski procesi u nosu, sinusima i srednjem uvu
- Urodjene anomalije u ORL regiji
- Stanja posle operativnih zahvata na grudnom košu
- Trudnoća od trećeg meseca pa nadalje
- Maligne bolesti

 

 

Pacijent koji se podvrgava hiperbaričnoj okigeno terapiji (HBOT) mora biti spreman na potpunu saradnju sa medicinskim kadrom.

Pre ulaska u barosalu pacijent mora da obavi sledeće :

- da se temeljno okupa ida sa sebe skine sve tragove masnoće i da ukloni sva     kozmetička sredstva (deodoransi, parfemi, kreme i sl.), a pranjem kose da ukloni lak za kosu
- da sa noktiju ukloni lak za nokte
- da sa sebe skine slušni aparat, zubne proteze, sočiva, naočare i druge proteze
- da skine sav nakit (plastični, keramički ili metalni)
- sva mesta koja su tretirana lokalnim dermaticima (mastima ili kremama) se čiste alkoholom
- otvorene rane i druge kožne promene se u previjalištu ordinacije pripremaju za HBOT
- pacijent lečenju pristupa potpuno nag obučen u spavačicu, kapu i kaljače od 100% pamuka
- pri ulasku u baro salu pacijent se rukom hvata za bakarnu cev uzemljenja i sa  sebe prazni sav statiči elektricitet.

Ostale mere :

- ishrana na dan terapije treba se uzeti najkasnije 1,5 sati pre HBOT i mora biti lagana, bez namernica koje nadimaju i bez gaziranih pića
- pacijent treba da uzme sve propisane mu lekove
- pacijent nebi trebao pušiti 2 sata pre i 2 sata posle HBOT
- pre ulaska u hiperbaričnu komoru treba obaviti sve fiziološke potrebe
- po obavljenoj HBOT pacijent ostaje u prostorijama ordinacije najmanje 15 minuta pod nadzorom lekara.

 

 

SPORO ZARASTAJUČE RANE

 •   - Ubrzava proces zarastanja rana, smanjuje trajanje bolesti i troškove lečenja.
 •   - Podstiće neoangiogenezu (stvaranje novih krvnih sudova), posebno u traumatskoj ishemiji.
 •  
 •                     *  broj preporučenih seansi : 10 - 20
 •                     *  trajanje seanse : 60 minuta
                   *  radni pritisak : 2 - 2,5 bara 

 

KLOSTRIDIJALNA MIONEKROZA

 •    - Smanjuje izlučivanje toksina
 •    - Reaktivira imunološki odbrambeni sistem
 •    - Pojačava delovanje antibiotika
 •    - Ubrzava zarastanje rane
 •    - Skračuje trajanje bolesti i smanjuje troškove lečenja
 •      
 •                     * broj preporučenih seansi : 20
 •                     * trajanje seanse : 60 minuta
 •                     * radni pritisak : 2 bara

 

ISHEMIJA IZAZVANA POVREDAMA

 •    - Povišava količinu kiseonika u tkivima
 •    - Smanjuje otok, ubrzava zarastanje povrede, pojačava imuni odgovor
 •  
 •                 * broj preporučenih seansi : 20
 •                    * trajanje seanse : 60 minuta
 •                    * radni pritisak : 2 - 2,5 bara

 

NEKROTIZIRAJUČE INFEKCIJE

 •     - Reaktivacija leukocita
 •     - Stvaranje novih krvnih sudova
 •     - Poboljšano delovanje antibiotika
 •     - Skračeno trajanje bolesti

 

 •                     * broj preporučenih seansi : 20 
 •                     * trajanje seanse : 60 minuta
 •                     * radni pritisak : 2 bara

 

OŠTEĆENJE TKIVA IZAZVANO ZRAČENJEM

 •    - Stvaranje novih krvnih sudova i poboljšana mikrocirkulacija
 •    - Zaštita zdravog ivičnog tkiva rane
 •    - Imuno stimulacija
 •    - Smanjuje dubinu povrede i ubrzava epitelizaciju
 •    - Poboljšava lečenje i skračuje njegov tok
 •    - Izlečenje primenom HBOT uz ostalu terapiju kreče se do 95 %

 

 •                     * broj preporučenih seansi : 30 ( + 10 )
 •                     * trajanje seanse : 60 minuta
 •                     * radni pritisak : 2 - 2,5 bara

 

 

TERMIČKA OŠTEČENJA ( OPEKOTINE )

 •    - Smanjuje dubinu lezije
 •    - Smanjuje zapaljensku reakciju
 •    - Smanjuje otoke
 •    - Smanjuje gubitak tečnosti
 •    - Povečava leukocitozu
 •    - Smanjuje mortalitet, troškove lečenja i  rahabilitacije

 

 •                   * broj preporučenih seansi : 20
 •                   * trajanje seanse : 60 minuta
 •                   * radni pritisak : 2 - 2,5 bara

 

ŠEČERNA BOLEST SA KOMPLIKACIJAMA

 •    - Dijabetesno stopalo
 •    - Arterijska insuficijencija I - IV stepena, dijabetesna angiopatija
 •    - Dijabetesna polineuropatija 
 •    - Dijabetesna retinopatija i makulopatija

 

 •                     * broj preporučenih seansi : 10 - 15 ( ponavljati više puta godišnje )
 •                     * trajanje seanse : 60 minuta
 •                     * radni pritisak : 1,8 - 2,5 bara

 

TRANSPLATACUJA KOŽNIH REŽNJEVA

 •                     * broj preporučenih seansi : - pre operacije : 2
 •                                                       - posle operacije : 5
 •                     * trajanje seanse : 60 minuta
 •                     * radni pritisak : 2,2 - 2,5 bara

 

OSTEOMIJELITIS

 •                    * broj preporučenih seansi : 20 - 40 
 •                    * trajanje seanse : 60 - 90 minuta
 •                    * radni pritisak : 2 bara

 

MASIVNI GUBITAK KRVI ( OBILNA KRVARENJA )

 •                    * broj preporučenih seansi : 3 - 5
 •                    * trajanje seanse : 60 minuta 
 •                    * radni pritisak : 2 bara

 

IZNENADNA GLUVOĆA

 •    - Nastaje najčešće akutnom ishemijom zbog opstrukcije krvnih sudova. Kohlearna aktivnost je izuzetno  
 • osetljiva na nedostatak  kiseonika i može biti poboljšana primenom HBOT, posebno kada se primeni odmah
 • ili ubrzo po nastanku problema.

 

 •                    * broj preporučenih seansi : 10 - 15 
 •                    * trajanje seanse : 60 minuta
 •                    * radni pritisak : 2 bara

 

VASKULARNI POREMEĆAJ VIDA I IZNENADNO SLETILO

  - Kombinovana sa drugim načinima lečena, HBOT uspešno leči oštečenja nastala trombozom središnje arterije mrežnjače, kao i smanjenje edema u trombozi središnje vene mrežnjače. Primena na vreme ( odmah po nastanku slepoće ) u visokom procentu gotovo u potpunosti vraća vid.

 •                    * broj preporučenih seansi : 20 - 30
 •                    * trajanje seanse : 60 minuta
 •                    * radni pritisak : 2 bara

 

CROHN-OVA BOLEST I ULCEROZNI KOLITIS

 •    - Smanjuje bolove u trbuhu
 •    - Smanjuje otok sluzokože creva
 •    - Stimuliše zarastanje promene u crevima
 •    - Smanjuje učestalost stolice i sluzi u njima već nakon tri seanse HBOT
 •    - Uvodi Crohn-ovu bolest u duge remisije i mirniji tok, a ulcerozan kolitis može se i izlečiti
 •    - Smanjuje potrebu za hirurškim intervencijama
 •    - Poboljšava imunološki status pacijenta

 

 •                    * broj preporučenih seansi : 10 - 15 ( dva puta godišnje )
 •                    * trajanje seanse : 60 minuta
 •                    * radni pritisak : 2 - 2,5 bara

ŽELUDAČNI I DVANAESTOPALAČNI ULKUS

 •    - Pacijenti se bolje osečaju več posle prve seanse
 •    - Kliničko poboljšanje nastaje več posle pete seanse : - nočni bolovi se smanjuju, a san se normalizuje
 •                                                                                     - prestaje bol praznog želuca i dispeptički sindrom
 •                                                                                     - vrača se apetit i raste telesna težina
 •                                                                                     - ulkusni defekt se smanjuje, kao i okolna inflamacija
 •    - Izlečenje primenom HBOT zabeleženo je u 95 % pacijenata nakon 20 - 25 dana, što je znatno brže od klasične terapije

 •                     * broj preporučenih  seansi : 10 - 15
 •                     * trajanje seanse : 60 minuta
 •                     * radni pritisak : 2 -2,5 bara

VIRUSNE, TOKSIČNE I INFEKTIVNE ŽUTICE I CIROZA JETRE

 •                    * broj preporučenih seansi : 10 -15 ( 2 - 4 puta godišnje )
 •                    * trajanje seanse : 60 minuta
 •                    * radni pritisak : 2 - 2,5 bara

POSTANOKSIČNA ENCEFALOPATIJA

 •                    * broj preporučenih seansi : 20
 •                    * trajanje seanse : 60 minuta
 •                    * radni pritisak : 2 - 2,5 bara

MOŽDANI APCESI

 •                    * broj preporučenih seansi : 15 ( u višestruko ponovljenim intervalima )
 •                    * trajanje seanse : 60 minuta 
 •                    * radni pritisak : 2,5 bara

CEREBRALNA PARALIZA I POVREDE MOZGA

 •    - Otklanja nedostatak kiseonika
 •    - Poboljšava mikrocirkulaciju
 •    - Štiti oštećeno tkivo i smanjuje progresiju i sekundarne efekte paralize
 •    - Poboljšava metabolizam mozga i obezbeđuje bolji kvalitet života

 •                    * broj preporučenih seansi : 15 ( u ponovljenim seansama )
 •                    * trajanje seanse : 60 minta
 •                    *radni pritisak : 2,5 bara

POVREDA KIČMENE MOŽDINE

 •    - Prevencija neuroloških ispada ( kod ranog tretmana )
 •    - Reverzibilnost neuroloških deficita
 •    - Manji otok u beloj masi
 •    - Smanjenje ishemije u sivoj masi i prevencija lezije neuronskog omotača
 •    - Korekcija biohemijskih efekata na mestu povreda

 •                     * broj preporučenih seansi : 15 ( u ponovljenim seansama )
 •                     * trajanje seanse : 60 minuta
 •                     * radni pritisak : 2,5 bara

ARTERIJSKA GASNA EMBOLIJA

Gasna embolija može nastati jatrogeno ( hirurške intervencije, nadpritisak u respiratoru, parenteralna medikamentozna terapija, hemodijaliza ), kao posledica povrede grudnog koša ili kao barotraumatska gasna embolija kod ronilaca. Bez obzira na mehanizam nastanka HBOT je primarna terapeutska procedura.

 •    - Nestaju gasni mehurići u cirkulaciji : gas se otapa u krvi, a potom eliminiše preko puča
 •    - Uklanja se otok pogođenih tkiva
 •    - Oštećene čelije se oporavljaju

 •                     * broj preporučenih seansi : 10
 •                     * trajanje seanse : 60 minuta
 •                     * radni pritisak : 1,5 - 2,5 bara

TROVANJE UGLJEN MONOKSIDOM

HBOT je primarna teratija u lečenju akutne intoksikacije ugljen monoksidom.

 •    - Kod zatrovanog pacijenta pri udisanju 100 % kiseonika na pritisku od 3 bara poluživot eliminacije ugljen monoksida iznosi 23,5 minuta, a kod 100 % kiseonika na normalnom pritisku poluživot eliminacije iznosi 80 minuta.
 •    - Značajno se smanjuje rizik od budućih neurološki ispada i poremačaja svesti
 •    - Karboksihemoglobin u količini od 15 % stvara rizik za nastanak infarkta miokarda, a u količini od 9 % kod pojedinih pacijenata može izazvati ventrikularne aritmije i fibrilacije.
 •    - Svi pacijenti sa količinom karboksihemoglobina od 25 % moraju biti upućeni na HBOT

 •                     * broj preporučenih seani : 1 ( terapiju ponavljati na 6 sati do povratka svesti )
 •                     * trajanje seanse : 90 minuta
 •                     * radni pritisak : do 3 bara

 

 •   

 

 

 

Kontaktirajte nas

 

Za sva dopunska objašnjenja ne ustručavajte se da nas pozovete telefonom u radno vreme od 09.00 do 15.00 časova, od ponedeljka do petka, ili da nam pošaljite elektronsku poštu na koju ćemo odgovoriti prvog narednog radnog dana.

Kontakt