APSOLUTNE KONTRAINDIKACIJE

- Anamnestički podaci o komplikacijama u toku predhodnih lečenja HBOT
- Podaci o povečanoj osetljivosti na kiseonik
- Psihijatrijski bolesnici
- Pacijenti pod dejstvom alkohola i droge
- Nelečeni pneumotoraks
- Nelečeni metastatski malignitet
- Kardiogeni šok
- Bolesi pluća (kaverna, apsces)
- Urodjena sferocitoza
- Upotreba lekova: Cis-platinum, Doksorubicin, Adriamicin, Bleomicin, Disulfiram (Antabuse).

RELATIVNE KONTRAINDIKACIJE

- Strah od zatvorenog prostora
- Epilepsija
- Teži oblici hipertenzivne bolesti
- Infekcije gornjih respiratornih puteva
- Opstruktiva bolest pluća
- Teži oblici narušenosti prohodnosti Eustahijeve tube, nosnih kanala i sinusa
- Zapaljenjski procesi u nosu, sinusima i srednjem uvu
- Urodjene anomalije u ORL regiji
- Stanja posle operativnih zahvata na grudnom košu
- Trudnoća od trećeg meseca pa nadalje
- Maligne bolesti

 

 

Kontaktirajte nas

 

Za sva dopunska objašnjenja ne ustručavajte se da nas pozovete telefonom u radno vreme od 09.00 do 15.00 časova, od ponedeljka do petka, ili da nam pošaljite elektronsku poštu na koju ćemo odgovoriti prvog narednog radnog dana.

Kontakt