SPORO ZARASTAJUČE RANE

 •   - Ubrzava proces zarastanja rana, smanjuje trajanje bolesti i troškove lečenja.
 •   - Podstiće neoangiogenezu (stvaranje novih krvnih sudova), posebno u traumatskoj ishemiji.
 •  
 •                     *  broj preporučenih seansi : 10 - 20
 •                     *  trajanje seanse : 60 minuta
                   *  radni pritisak : 2 - 2,5 bara 

 

KLOSTRIDIJALNA MIONEKROZA

 •    - Smanjuje izlučivanje toksina
 •    - Reaktivira imunološki odbrambeni sistem
 •    - Pojačava delovanje antibiotika
 •    - Ubrzava zarastanje rane
 •    - Skračuje trajanje bolesti i smanjuje troškove lečenja
 •      
 •                     * broj preporučenih seansi : 20
 •                     * trajanje seanse : 60 minuta
 •                     * radni pritisak : 2 bara

 

ISHEMIJA IZAZVANA POVREDAMA

 •    - Povišava količinu kiseonika u tkivima
 •    - Smanjuje otok, ubrzava zarastanje povrede, pojačava imuni odgovor
 •  
 •                 * broj preporučenih seansi : 20
 •                    * trajanje seanse : 60 minuta
 •                    * radni pritisak : 2 - 2,5 bara

 

NEKROTIZIRAJUČE INFEKCIJE

 •     - Reaktivacija leukocita
 •     - Stvaranje novih krvnih sudova
 •     - Poboljšano delovanje antibiotika
 •     - Skračeno trajanje bolesti

 

 •                     * broj preporučenih seansi : 20 
 •                     * trajanje seanse : 60 minuta
 •                     * radni pritisak : 2 bara

 

OŠTEĆENJE TKIVA IZAZVANO ZRAČENJEM

 •    - Stvaranje novih krvnih sudova i poboljšana mikrocirkulacija
 •    - Zaštita zdravog ivičnog tkiva rane
 •    - Imuno stimulacija
 •    - Smanjuje dubinu povrede i ubrzava epitelizaciju
 •    - Poboljšava lečenje i skračuje njegov tok
 •    - Izlečenje primenom HBOT uz ostalu terapiju kreče se do 95 %

 

 •                     * broj preporučenih seansi : 30 ( + 10 )
 •                     * trajanje seanse : 60 minuta
 •                     * radni pritisak : 2 - 2,5 bara

 

 

TERMIČKA OŠTEČENJA ( OPEKOTINE )

 •    - Smanjuje dubinu lezije
 •    - Smanjuje zapaljensku reakciju
 •    - Smanjuje otoke
 •    - Smanjuje gubitak tečnosti
 •    - Povečava leukocitozu
 •    - Smanjuje mortalitet, troškove lečenja i  rahabilitacije

 

 •                   * broj preporučenih seansi : 20
 •                   * trajanje seanse : 60 minuta
 •                   * radni pritisak : 2 - 2,5 bara

 

ŠEČERNA BOLEST SA KOMPLIKACIJAMA

 •    - Dijabetesno stopalo
 •    - Arterijska insuficijencija I - IV stepena, dijabetesna angiopatija
 •    - Dijabetesna polineuropatija 
 •    - Dijabetesna retinopatija i makulopatija

 

 •                     * broj preporučenih seansi : 10 - 15 ( ponavljati više puta godišnje )
 •                     * trajanje seanse : 60 minuta
 •                     * radni pritisak : 1,8 - 2,5 bara

 

TRANSPLATACUJA KOŽNIH REŽNJEVA

 •                     * broj preporučenih seansi : - pre operacije : 2
 •                                                       - posle operacije : 5
 •                     * trajanje seanse : 60 minuta
 •                     * radni pritisak : 2,2 - 2,5 bara

 

OSTEOMIJELITIS

 •                    * broj preporučenih seansi : 20 - 40 
 •                    * trajanje seanse : 60 - 90 minuta
 •                    * radni pritisak : 2 bara

 

MASIVNI GUBITAK KRVI ( OBILNA KRVARENJA )

 •                    * broj preporučenih seansi : 3 - 5
 •                    * trajanje seanse : 60 minuta 
 •                    * radni pritisak : 2 bara

 

IZNENADNA GLUVOĆA

 •    - Nastaje najčešće akutnom ishemijom zbog opstrukcije krvnih sudova. Kohlearna aktivnost je izuzetno  
 • osetljiva na nedostatak  kiseonika i može biti poboljšana primenom HBOT, posebno kada se primeni odmah
 • ili ubrzo po nastanku problema.

 

 •                    * broj preporučenih seansi : 10 - 15 
 •                    * trajanje seanse : 60 minuta
 •                    * radni pritisak : 2 bara

 

VASKULARNI POREMEĆAJ VIDA I IZNENADNO SLETILO

  - Kombinovana sa drugim načinima lečena, HBOT uspešno leči oštečenja nastala trombozom središnje arterije mrežnjače, kao i smanjenje edema u trombozi središnje vene mrežnjače. Primena na vreme ( odmah po nastanku slepoće ) u visokom procentu gotovo u potpunosti vraća vid.

 •                    * broj preporučenih seansi : 20 - 30
 •                    * trajanje seanse : 60 minuta
 •                    * radni pritisak : 2 bara

 

CROHN-OVA BOLEST I ULCEROZNI KOLITIS

 •    - Smanjuje bolove u trbuhu
 •    - Smanjuje otok sluzokože creva
 •    - Stimuliše zarastanje promene u crevima
 •    - Smanjuje učestalost stolice i sluzi u njima već nakon tri seanse HBOT
 •    - Uvodi Crohn-ovu bolest u duge remisije i mirniji tok, a ulcerozan kolitis može se i izlečiti
 •    - Smanjuje potrebu za hirurškim intervencijama
 •    - Poboljšava imunološki status pacijenta

 

 •                    * broj preporučenih seansi : 10 - 15 ( dva puta godišnje )
 •                    * trajanje seanse : 60 minuta
 •                    * radni pritisak : 2 - 2,5 bara

ŽELUDAČNI I DVANAESTOPALAČNI ULKUS

 •    - Pacijenti se bolje osečaju več posle prve seanse
 •    - Kliničko poboljšanje nastaje več posle pete seanse : - nočni bolovi se smanjuju, a san se normalizuje
 •                                                                                     - prestaje bol praznog želuca i dispeptički sindrom
 •                                                                                     - vrača se apetit i raste telesna težina
 •                                                                                     - ulkusni defekt se smanjuje, kao i okolna inflamacija
 •    - Izlečenje primenom HBOT zabeleženo je u 95 % pacijenata nakon 20 - 25 dana, što je znatno brže od klasične terapije

 •                     * broj preporučenih  seansi : 10 - 15
 •                     * trajanje seanse : 60 minuta
 •                     * radni pritisak : 2 -2,5 bara

VIRUSNE, TOKSIČNE I INFEKTIVNE ŽUTICE I CIROZA JETRE

 •                    * broj preporučenih seansi : 10 -15 ( 2 - 4 puta godišnje )
 •                    * trajanje seanse : 60 minuta
 •                    * radni pritisak : 2 - 2,5 bara

POSTANOKSIČNA ENCEFALOPATIJA

 •                    * broj preporučenih seansi : 20
 •                    * trajanje seanse : 60 minuta
 •                    * radni pritisak : 2 - 2,5 bara

MOŽDANI APCESI

 •                    * broj preporučenih seansi : 15 ( u višestruko ponovljenim intervalima )
 •                    * trajanje seanse : 60 minuta 
 •                    * radni pritisak : 2,5 bara

CEREBRALNA PARALIZA I POVREDE MOZGA

 •    - Otklanja nedostatak kiseonika
 •    - Poboljšava mikrocirkulaciju
 •    - Štiti oštećeno tkivo i smanjuje progresiju i sekundarne efekte paralize
 •    - Poboljšava metabolizam mozga i obezbeđuje bolji kvalitet života

 •                    * broj preporučenih seansi : 15 ( u ponovljenim seansama )
 •                    * trajanje seanse : 60 minta
 •                    *radni pritisak : 2,5 bara

POVREDA KIČMENE MOŽDINE

 •    - Prevencija neuroloških ispada ( kod ranog tretmana )
 •    - Reverzibilnost neuroloških deficita
 •    - Manji otok u beloj masi
 •    - Smanjenje ishemije u sivoj masi i prevencija lezije neuronskog omotača
 •    - Korekcija biohemijskih efekata na mestu povreda

 •                     * broj preporučenih seansi : 15 ( u ponovljenim seansama )
 •                     * trajanje seanse : 60 minuta
 •                     * radni pritisak : 2,5 bara

ARTERIJSKA GASNA EMBOLIJA

Gasna embolija može nastati jatrogeno ( hirurške intervencije, nadpritisak u respiratoru, parenteralna medikamentozna terapija, hemodijaliza ), kao posledica povrede grudnog koša ili kao barotraumatska gasna embolija kod ronilaca. Bez obzira na mehanizam nastanka HBOT je primarna terapeutska procedura.

 •    - Nestaju gasni mehurići u cirkulaciji : gas se otapa u krvi, a potom eliminiše preko puča
 •    - Uklanja se otok pogođenih tkiva
 •    - Oštećene čelije se oporavljaju

 •                     * broj preporučenih seansi : 10
 •                     * trajanje seanse : 60 minuta
 •                     * radni pritisak : 1,5 - 2,5 bara

TROVANJE UGLJEN MONOKSIDOM

HBOT je primarna teratija u lečenju akutne intoksikacije ugljen monoksidom.

 •    - Kod zatrovanog pacijenta pri udisanju 100 % kiseonika na pritisku od 3 bara poluživot eliminacije ugljen monoksida iznosi 23,5 minuta, a kod 100 % kiseonika na normalnom pritisku poluživot eliminacije iznosi 80 minuta.
 •    - Značajno se smanjuje rizik od budućih neurološki ispada i poremačaja svesti
 •    - Karboksihemoglobin u količini od 15 % stvara rizik za nastanak infarkta miokarda, a u količini od 9 % kod pojedinih pacijenata može izazvati ventrikularne aritmije i fibrilacije.
 •    - Svi pacijenti sa količinom karboksihemoglobina od 25 % moraju biti upućeni na HBOT

 •                     * broj preporučenih seani : 1 ( terapiju ponavljati na 6 sati do povratka svesti )
 •                     * trajanje seanse : 90 minuta
 •                     * radni pritisak : do 3 bara

 

 •   

 

 

 

Kontaktirajte nas

 

Za sva dopunska objašnjenja ne ustručavajte se da nas pozovete telefonom u radno vreme od 09.00 do 15.00 časova, od ponedeljka do petka, ili da nam pošaljite elektronsku poštu na koju ćemo odgovoriti prvog narednog radnog dana.

Kontakt