Često postavljena pitanja

Da li su meke komore podjednako efikasne kao i tvrde?

Meke (soft) komore su primarno konstruisane za kućnu upotrebu. Prema nedavnim medicinskim studijama, nije dokazano da meke komore leče niti zahvaćeno tkivo, niti kost. Za njihov rad nije potrebno prisustvo sertifikovanih lekara sa odgovarajućom specijalizacijom, ne traži se antistatički pod u hiperbaričnim salama, sertifikovan dovod čistog kiseonika, niti su propisani drugi građevinsko tehnički uslovi za ordinacije u kojima se one nalaze, dok sa druge strane, to su sve neophodni uslovi za rad sa tvrdim (hard) komorama. Stoga, vlasnici pomenutih komora ne mogu da sklope ugovor o pružanju usluga lečenja osiguranika sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja (RFZO).

Takođe, bitna razlika je i u postizanju maksimalnog nadpritiska. U mekim komorama, on iznosi od 0,2 do 0,3 bara, gde se uz pomoć koncentratora kiseonika obezbeđuje maksimalno 30 do 35% kiseonika u udahnutom vazduhu. Međutim, tvrde hiperbarične komore ostvaruju pritisak do 3,0 bara u 100% kiseonika.

Ovo je bitno napomenuti jer fizioliški efekti hiperbarije se javljaju tek na pritiscima višim od 1,3 bara na 100% kiseonika, što dovodi do zaljučka da meke komore ne mogu da leče realne medicinske indikacije.

Tretman u mekim komorama može podstaći nepoželjan rast aerobnih bakterija. Takođe, udruženje za zaštitu od požara mnoge takve komore smatra nebezbednim. Zato toplo preporučujemo isključivo tvrde komore koje su medicinski aparati, bez bakterija i dokazano leče i kožu i kosti, kao i mnoga druga medicinska stanja.

Koliko traje jedan tretman u hiperbaričnoj komori?

Tretman obično traje 60 minuta, a u slučaju određenih zdravstvenih problema, može trajati i do 90 minuta. Svaki tretman se sastoji iz tri faze:

Faza kompresije

Faza kada raste pritisak u komori. Tokom ove faze potrebno je da izjednačavate pritisak na jedan od načina koji će Vam biti objašnjeni pre samog tretmana.

Faza izopresije

Faza kada ste na terapijskom pritisku. Potrebno je samo da budete opušteni i skoncentrisani na disanje koje treba biti potpuno normalno, bez forsiranja.

Faza dekompresije

Faza povratka na normalan pritisak. Tokom ove faze nije potrebno izjednačavanje pritiska, jer se to dešava spontano.

Mogu li se predozirati u komori?

Da, kao i svaka druga medicinska procedura, može doći do predoziranja kiseonikom. To stanje poznato je kao toksičnost kiseonika koje može negativno uticati na nervni sistem ili pluća. Nastaje zbog lošeg upravljanja pritiskom i nepoštovanja pravila kompresije i dekompresije. Međutim, u ordinaciji Intermedic-HBO rade naši stručnjaci koji su kvalifikovani i specijalizovani za pružanje ovakvih terapija, pa samim tim ovu mogućnost svode na minimum.

Da li je HBOT bezbedan?

Iako postoje manji rizici, kao i kod svih medicinskih terapijta, tretman kiseonikom u hiberbaričnoj komori se smatra izuzetno bezbednim i bezbolnim. O svim potencijalnim rizicima ćete porazgovarati sa našim osobljem pre otpočinjanja terapije.Tokom trajanja tretmana pacijent je sve vreme pod medicinskim nadzorom osoblja koje upravlja komorom. Postoji audio i vizuelni kontakt. Pacijent leži mirno u komori i diše kisonik kojim je ispunjena komora.

Šta ukoliko imam neki problem u hiperbaričnoj komori?

Ukoliko ima bilo kakvih tegoba kod pacijenta tokom tretmana, nadležni lekar će proceniti situaciju i reagovati u skladu sa medicinskim protokolima.
Ukoliko je neophodno može se prekinuti terapija i reagovati u skladu sa situacijom.

Koliko tretmana je potrebno?

Broj tretmana u hiperbaričnoj komori zavisi od oboljenja i stanja zbog kojeg se primenjuje HBO terapija i određuje ga lekar koji prati stanje pacijenta i to u odnosu na preporučene terapijske protokole, stanje pacijenta, podnošenje tretmana a sve u skladu sa principima dobre kliničke prakse. Za poboljšanje opšteg psiho-fizičkog statusa kod zdravih ljudi preporučuje se 10-15 ekspozicija. Kod hroničnih rana, komplikacija dijabeta, infekcija mekih tkiva preporučuje se 20-30 ekspozicija a kod osteomijelitisa 40-60 ekspozicija. Terapija se uglavnom obavlja jednom dnevno. Plan i protokol lečenja se formira za svakog pacijenta individualno, u skladu sa zdravstvenim stanjem i potrebama pacijenta a u cilju postizanja što boljeg terapijskog efekta, u skladu sa principima dobre kliničke prakse i preporukama za primenu HBO terapije.

Decembarska akcija

Tokom celog meseca iskoristite 20% popusta na svaki tretman u Intermedic-HBO!

20% Popusta
Decembarska akcija