RFZO

Indikacije za lečenje hiperbaričnom oksigenacijom

Specijalistička ordinacija Intermedic-HBO ima zaključen ugovor o pružanju usluga lečenja osiguranika
Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (RFZO) na osnovu sledećih indikacija:

 • Akutno trovanje CO
 • Sepsa
 • Gasna embolija
 • Gasna gangrene
 • Kraš sindrom
 • Kompromitovani transplatanti
 • Osteomijelitis
 • Opekotine II I III stepena na više od 30% ukupne površine tela
 • Dijabetične angiopatije, uz dopler-sonografski ili angiografski nalaz kojim se potvrđuje postojanje promena
 • Nezarastajuće rane (ishemija IV stepena, iverzibilne promene, gangrene, ulcus cruris)

Upućivanje na lečenje hiperbaričnom oksigenacijom

Upućivanje na lečenje hiperbaričnom oksigenacijom vrši izabrani lekar na osnovu mišljenja tri lekara nadležne zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite kojim se predlaže lečenje hiperbaričnom oksigenacijom kao i potreban broj tretmana.

Imajući u vidu da se lečenje hiperbaričnom oksigenacijom sprovodi prema predloženom broju tretmana, ukoliko se u toku lečenja osiguranog lica hiperbaričnom oksigenacijom, postignu očekivani rezultati i ako se produžetkom lečenja, odnosno brojem tretmana hiperbaričnom oksigenacijom ti rezultati mogu poboljšati, osiguranom licu se obezbeđuje produžetak lečenja.

Produžetak lečenja se obezbeđuje na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja je dala predlog za lečenje hiperbaričnom oksigenacijom i saglasnosti nadležne lekarske komisije, koji službenim putem pribavlja zdravstvena ustanova u kojoj se osigurano lice nalazi na lečenju.

Potrebna medicinska dokumentacija

 • Uput izabranog lekara.
 • Mišljenje tri ovlašćena lekara nadležne zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
 • Ocena nadležne lekarske komisije ukoliko se osigurano lice upućuje van područje matične filijale.
 • Dopler-sonografski nalaz ili angiografski nalaz za uputnu dijagnozu dijabetična angiopatija.

Decembarska akcija

Tokom celog meseca iskoristite 20% popusta na svaki tretman u Intermedic-HBO!

20% Popusta
Decembarska akcija